De reis…


Het overdragen van schoonheid
november 24, 2009, 23:02
Filed under: Leiderschap algemeen, Mentaliteit, Professional | Tags: , , , ,

Vorige week kwam ie dan eindelijk: mijn bestelling van Beautiful Testing van O’Reilly. Toen ik er doorheen bladerde, zag ik het gelijk: dit is geschreven door mensen die zeer goed zijn in hun vak en die van hun vak houden. Zoals de titel van het boek ook al zegt, gaat het ze om de schoonheid van het testen.

Dat zette mij aan het denken. Dit boek spreekt me aan omdat ik veel herken in mijn dagelijks werk in het vakgebied van application performance management. Ik kan helemaal blij worden van een goed uitgevoerde performancetest met een goede rapportage en presentatie waarin de vragen van de klant perfect zijn beantwoord. Het is prachtig om te zien hoe je echt toegevoegde waarde kunt geven aan een klant en daadwerkelijk met resultaat aan komt zetten. Juist dit resultaat is waar de schoonheid van het vak zichtbaar wordt. Daarnaast is het ook nog eens prachtig om te ontdekken dat je nieuwe dingen bij blijft leren, zodat je nog beter in je vak wordt.

Toen ik mijn gedachten nog wat verder liet gaan, bedacht ik me dat van alles wat ik mee wil geven aan collega’s die ik ondersteun dit wel hetgene is wat ik het liefst over wil dragen. Goede technieken zijn natuurlijk enorm waardevol en noodzakelijk om mensen verder te helpen, net als diepe inhoudelijke kennis, maar om mensen tot de top te kunnen laten behoren, is er meer dan dat nodig. Ik heb ervaren dat als je van je vak gaat houden, je de schoonheid ervan gaat ontdekken en waarderen. Mensen gaan je meer ervaren als een gemotiveerd persoon, waardoor je uiteindelijk meer zult bereiken. Het is een zichzelf steeds meer versterkend effect.

Advertenties


Helemaal niets plannen
november 13, 2009, 17:25
Filed under: Ontspanning | Tags: , , ,

Helemaal niets plannen. Dit is geen oproep tot ongestructureerd werken, waar flexibiliteit om kan slaan in anarchie. Het is ook geen aanval op time management methodieken. In tegendeel: als ik het heb over “Helemaal niets plannen”, bedoel ik dat je af en toe tijd moet plannen om “helemaal niets” te doen.

De laatste weken heb ik het erg druk gehad. Veel stress en lange dagen werken en een behoorlijk aantal afspraken in de avonduren. Door meerdere ervaringen heb ik ontdekt dat het gemakkelijk is jezelf voorbij te lopen. Om dit te voorkomen, is het bewust inplannen van een rustmoment noodzakelijk. Ik heb geleerd dat je dit ook echt moet inplannen en prioriteit moet geven, omdat anders deze tijd iedere keer opgeofferd wordt voor iets anders. Zo ben je alsnog druk bezig en krijg je niet de rust die je nodig hebt.

Zonder rust verlies je op een gegeven moment de scherpte die je nodig hebt om je werk kwalitatief goed te kunnen doen. Na een tijd van rust zal de scherpte en concentratievermogen juist weer toenemen.

Als je een tijd plant om helemaal niets te doen, is het ook van belang dit ook echt te doen. Vaak is er de neiging een tijd van niets doen als nutteloos te beschouwen. Het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk je tijd van niets doen vult met het doen van juist heel veel zaken.

Een tijd van rust geeft je de mogelijkheid even afstand te nemen van alle belangrijke zaken waar je mee bezig bent. Alles kan rustig op zijn plaats vallen. Zo maak ik het regelmatig mee dat ik in de auto op weg naar huis de meest heldere ideeën krijg.  Een ander rustmoment wat ik altijd in probeer te bouwen is de dagelijkse lunch. Ik kies er bewust voor niet een boterham op de werkplek te eten, maar juist even afstand te nemen door fysiek naar een andere ruimte of naar buiten te gaan. Op dagen dat dit niet lukt, merk ik aan mezelf dat mijn werkzaamheden minder efficiënt worden.

Kortom, door op zijn tijd even helemaal niets te doen, zal je juist tot kwalitatief betere resultaten komen! Deze tijd is geen weggegooide tijd, maar juist heel kostbaar!Word een professional!

In de afgelopen week heb ik een aantal gesprekken gehad met erg verschillende mensen, waarbij toch een punt naar boven kwam. In al deze gesprekken kwam de wens om te werken met professionals naar boven. Met professionals worden dan niet alleen mensen bedoeld die hun taakje (een machine inrichten, een test uitvoeren, een rapport schrijven, etc.) kunnen uitvoeren, maar mensen die méér dan dat doen. Waar dat meer uit bestaat, wil ik aan de hand van de volgende tips uitleggen.

Koppel kwaliteit en resultaat

Ook al gaat deze post over méér dan het uitvoeren van de verwachte taken, is het uitvoeren van deze taken wel de basis van het zijn van een professional. Wat een professional onderscheidt van een ‘gewone’ werknemer, is dat een professional probeert te excelleren in alles wat hij of zij doet. Kwaliteit van werk is waar het om draait! Daarbij bestaat er echter een grote valkuil. Door te focussen op kwaliteit, kan het resultaat uit het oog verloren worden. Er is namelijk altijd wel iets te verbeteren aan je werk. Bij het schrijven van een rapport kan te veel aandacht aan kwaliteit betekenen dat er niet tijdig een beslissing genomen kan worden. Tijdig resultaat is dan belangrijker dan een rapport met de mooiste volzinnen. Aan de andere kant is een resultaat wat kwalitatief onder de maat is ook niet goed. Door resultaat en kwaliteit te koppelen, kan het werk op een moment “Goed genoeg” zijn. Kwalitatief hoog, maar gericht op het resultaat.

Bouw je netwerk

Een professional moet zijn of haar weg in een organisatie kunnen vinden. Informatie komt niet vanzelf naar je toe, maar moet op meerdere plaatsen gehaald worden. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, is een goed netwerk noodzakelijk. Als consultant heb ik veel met verschillende mensen te maken. Bij de contacten die ik leg, probeer ik altijd de specialisten zo veel mogelijk als specialist (want dat zijn ze echt!) te benaderen en te vragen naar hun mening. Daarmee bereik je twee dingen: ten eerste leer je zelf continu bij (wat de kwaliteit van je werk ten goede komt), ten tweede krijgt de specialist niet het gevoel dat je zijn of haar werk ondermijnt. Dat laatste kan er voor zorgen dat specialisten mee gaan werken en jou zelf van nuttige informatie kunnen gaan voorzien. Naast een specialist als specialist te behandelen, is het net zo belangrijk de specialist als mens (want ook dat zijn ze echt!) te behandelen. Door oprecht en geïnteresseerd te zijn, ontstaat er goede contactkwaliteit, waarmee de kwaliteit van je netwerk zal stijgen.

Verken de politieke arena

In ieder bedrijf wordt er bedrijfspolitiek bedreven. Een professional moet weten hoe de politieke arena eruit ziet om tot optimaal resultaat te komen. Probeer te achterhalen wat mensen in de organisatie beweegt en wat de lange termijnplannen van verschillende afdelingen zijn. Op deze manier kan je medestanders vinden die kunnen bijdragen het resultaat wat je probeert te bereiken op een juiste manier in de organisatie te laten landen. Waar nodig kan je een lobby starten bij de tegenstanders van je resultaat. Samen blijkt er een hoop meer te bereiken dan alleen!

Wees niet bang

De laatste tip die ik hier wil noemen is om niet bang te zijn. Te vaak zie ik mensen zwijgen als ze dat niet moeten doen. Ze blijken dan vaak onder de indruk te zijn van een hogere functie, of ze twijfelen aan het resultaat wat ze zelf opgeleverd hebben. Als iemand die kwalitatief goed resultaat oplevert, ben je zelf de expert. Door gebruik te maken van je netwerk, heb je je resultaat kunnen toetsen, mag je er zeker van zijn dat je resultaat gehoord mag worden! Bij een kwalitatief goed resultaat hoort een goed afgewogen belang voor het bedrijf. Als dit de politieke agenda van een aantal personen in de war gooit, moet je je daar niet door af laten schrikken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er vanuit een opdrachtgever enorme druk wordt uitgeoefend om een planning te halen die compleet onrealistisch is. Laat je in dat geval niet in een hoekje zetten, maar durf te benoemen (goed onderbouwd natuurlijk, ook hier geldt weer: kwaliteit) waarom die planning onrealistisch is en kom met onderbouwde alternatieven. Er hoeft nooit een reden te zijn om bang te zijn voor het brengen van resultaat.Verantwoordelijkheid in teamwork
oktober 15, 2009, 23:00
Filed under: Mentaliteit, Team | Tags: , , , ,

Eén van de dingen die ik geleerd heb over de jaren heen is dat er altijd dingen te leren blijven en dat er altijd ervaring opgedaan moet blijven worden om verder te groeien. Dit alleen al helpt me om niet in de valkuil te trappen dat ik alles al weet en daarmee verheven ben boven anderen. Daarmee worden ontmoetingen met mensen met meer kennis en ervaring kansen om meer te leren. Dit in tegenstelling tot gedrag wat je vaak ziet van mensen die willen bewijzen dat ze alles al weten (terwijl dit in de praktijk vaak niet het geval is!)

Bij meerdere gesprekken die ik de laatste tijd met een aantal heel verschillende mensen gehad heb over werken in een team kwam steeds hetzelfde naar boven: deze mensen deden uitspraken als “als iemand van mijn team faalt, trek ik mij dat persoonlijk aan en betekent dat dat ik zelf gefaald heb.” Dit was keer op keer een gemeende opmerking en niet iets wat je nu eenmaal zegt in een positie van leiderschap. Bij al deze mensen werd mij duidelijk dat ze een bepaald gevoel van verantwoordelijkheid voor hun team hebben, waardoor er binnen het team vertrouwen en loyaliteit was ontstaan. Deze verantwoordelijkheid is wat mij betreft een sleutel in het goed functioneren van het team, waardoor ieder lid van het team naar een grotere hoogte getild kan worden. Verantwoordelijkheid nemen voor je team helpt om betrokken te zijn bij het team. In mijn ogen is dat voorwaardelijk om te groeien als team, wat op zijn beurt weer noodzakelijk is om als team een resultaat neer te zetten wat er echt toe doet.

Van het praten met dit soort mensen en het observeren van hun stijlen van leiderschap leer ik veel! Het dwingt me tot nadenken over hoe ik zelf zou reageren. Daarnaast helpt het om zaken in het juiste perspectief te blijven zien: er is altijd genoeg te leren en er is altijd ruimte om jezelf te verbeteren!Even pas op de plaats… om door te kunnen!
oktober 1, 2009, 23:09
Filed under: Team, Ymor | Tags: , , ,

Afgelopen dinsdag heb ik een meeting met Roy, Remco en Max (zie eerde post “de start van een team“) gehad om de laatste concrete acties uit te zetten waarmee we de start van het Ytune team wereldkundig kunnen maken. Naast een erg gezellige tijd was het een constructieve meeting, waarin het me opviel dat alle betrokkenen met goede en enthousiaste ideeën kwamen. Deze avond was er een van teamwork!

Het enige wat nog open stond waren een paar vragen waar het Ymor management antwoord op moest geven. Geen probleem, afgelopen donderdag had ik al een een uurtje gereserveerd staan om hier met onze Operationieel Directeur Ad Ruiterman en Business Unit Manager “Expert Consultancy” Herco Reinders over te praten.En daar zat een kleine inschattingsfout van mij. Dat we met het team alles behoorlijk ver uitgewerkt hadden, betekent dat binnen dat team alles duidelijk is. Buiten dat team is dat niet automatisch het geval bleek gisteren wel erg duidelijk. Eén uur werd zo uiteindelijk twee en een half uur.

Of ik dat erg vind? Totaal niet! Deze meeting dwong me om de basis van wat we doen nog eens goed uit te leggen, zodat een ‘buitenstaander’ kon begrijpen waar we mee bezig zijn. Door de tijd te nemen dit grondig uit te leggen, was de weg geopend om door te gaan. Daarnaast werden bestaande inzichten weer duideljker door het op het niveau van management uit te leggen.

We hebben inmiddels goedkeuring om volledig los te gaan met het opzetten van een Ytune team, om een team neer te zetten waar je U tegen zegt en wat de toon wil gaan zetten in het Application Performance Management werkgebied! Tijdens de kwartaalmeeting volgende week wordt de mogelijkheid gegeven aan de Ymor collega’s zich aan te melden voor het team, en wordt de eerste bijeenkomst aangekondigd. Het gaat nu dus echt beginnen!De “Nederlandse” mentaliteit overwinnen
september 25, 2009, 13:45
Filed under: Mentaliteit, Visie | Tags: , , ,

De laatste tijd heb ik meerdere gesprekken gehad met mensen die het over de “Nederlandse” mentaliteit hadden en specifiek over de beperkingen die dat met zich meebrengt. Daarmee bedoel ik niet wat door sommigen de “V.O.C. mentaliteit” wordt genoemd (gewoon gaan en problemen die je onderweg tegenkomt dan oplossen), maar meer een mentaliteit als “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.  In Nederland hebben we de neiging bescheiden over onszelf te zijn. Dit kan bijvoorbeeld  naar boven komen bij het ontvangen van een compliment. We zijn al snel geneigd dit af te wimpelen. Als mensen daarentegen zeggen dat we ergens niet goed genoeg in zijn, is het heel makkelijk daar in mee te gaan.

Dit is niet zonder gevolgen. Veel mensen laten zich beperken door wat anderen over ze zeggen. Als anderen blijven zeggen dat jouw ideeën niet goed genoeg zijn, of dat je nog niet klaar bent om een volgende stap te nemen, betekent dat niet dat dat altijd zo is! Toch hebben we vaak de neiging dit zelf te gaan geloven. Vervolgens word je lamgeslagen en stop je met het najagen van je visie. Uiteindelijk kan je visie een stille dood sterven.

Het is daarom goed te beseffen waar een dergelijke houding uit naar voren kan komen. Een van de meest voorkomende redenen van zulke reacties is dat jouw plannen een impact zal hebben op de ander. De meeste mensen houden niet van veranderingen, en dat is nou precies wat jouw plannen tot gevolg zullen hebben!

Betekent dit dat je niet meer naar anderen moet luisteren? Nee, absoluut niet. Goede raad is nog altijd heel kostbaar. Onderzoek altijd wat er gezegd wordt, en filter daar het juiste uit. Wees er bewust van wat de mening van anderen met je eigen gedachtenpatronen doet. Op het moment dat je er bewust van bent, kan je er voor kiezen iemands mening naast je neer te leggen, en je weer volledig op je visie te storten.

Waarom vertel ik dit allemaal? Een aantal verschillende gesprekken die ik de afgelopen weken, (met name op het Testnet evenement van 22 september) heb gehad, hebben me hier weer opnieuw bewust van gemaakt. Onder andere op dat evenement ben ik meerdere mensen tegengekomen die me in het verleden enorm bemoedigd hebben door uit te spreken welke mogelijkheden ze voor mij in het verschiet zagen en dat ik er voor moet gaan. Voor mij zijn zulke momenten heel waardevol geweest. Door de ontmoeting met deze mensen werd ik hier weer aan herinnerd, waardoor ik opnieuw bemoedigd ben om door te gaan. Ik ben opnieuw bemoedigd om me niet de put in te laten praten of te laten beperken door verkeerde (toch vaak goedbedoelde) adviezen. En omdat ik hier zelf enorm door bemoedigd bent, wil ik het niet nalaten dit door te geven.Visie: hartstochtelijk en aanstekelijk
september 16, 2009, 16:28
Filed under: Visie | Tags: ,

Ik kwam laatst de volgende definitie van Visie tegen: “Visie is een beeld van de toekomst wat hartstocht oproept.” ~Bill Hybels.

Toen ik dat las, kon ik me daar gelijk in vinden. Dit is inderdaad wat een goede visie, die op een goede manier gebracht wordt, met mensen moet doen. Het is geweldig als mensen het beeld wat je voor ogen hebt bij het delen van je visie zelf ook gaan zien, en daar uiteindelijk voor willen gaan. Een visie kan zo aanstekelijk gaan worden. Natuurlijk is dit niet iets wat in een keer gebeurd, maar wat langzaam groeit bij het blijven delen van je visie.

Zo ver de theorie. Ik was verbaasd over de reacties die ik kreeg naar aanleiding van mijn vorige post “De start van een team” en met name de snelheid waarmee er met een geweldig nieuw idee gekomen werd .  Binnen een dag had ik de volgende discussie op twitter met een Ymor collega:

@martijnruff: afspraak gemaakt met #Ymor operationeel directeur Ad Ruiterman om nieuw #Ytune team door te spreken. Details later op http://bit.ly/mNkDh

@l_n_m: klinkt goed, al enig idee hoe je daar vorm aan wil gaan geven of moet ik dan je blog in de gaten houden? 😉

@martijnruff: de hoofdlijnen liggen er, maar moet nog wel kijken hoe alles zich uit gaat werken. We zijn natuurlijk ook flexibel en pragmatisch

@martijnruff: details wil ik helemaal af hebben en presenteren op de kwartaalmeeting, of als die te ver weg is, een andere #Ymor bijeenkomst

@l_n_m: Ben benieuwd naar de plannen. Hoop dat er ook zo’n team voor BAC en/of uCMDB komt, goed voor interne opleiding ook.

@l_n_m: dacht meteen: goed idee toen ik je bericht las, en mijn 2e idee was, dat zouden we voor meer disciplines moeten

@martijnruff: heb je al ideeën hoe zo’n BAC / uCMDB team er uit zou moeten zien? Ik houd je op de hoogte, hergebruik voor andere teams kan altijd

@martijnruff: klinkt iig als iets met zeer veel meerwaarde. Wellicht iets om mee te nemen in het gesprek met Ad?

@l_n_m: dus er springt wel wat mijn hoofd in, maar kan niet zeggen dat ik echt een concreet plan heb.

@martijnruff: maakt niet uit, plannen moeten zich ontwikkelen over de tijd. Je staat er ook niet alleen voor, wellicht eens brainstormen?


Deze collega zag wat we aan het opzetten zijn en kon dat gelijk koppelen aan zijn eigen werkzaamheden, die op een net iets ander terrein liggen. De uitspraak “dat zouden we voor meer disciplines moeten” is het eerste stukje van een nieuw plan wat verder ontwikkeld moet worden. Doordat hij dit met mij deelt, begon ik ook weer enthousiast te worden! Ik kon die nacht moeilijk in slaap komen, gewoon omdat mijn gedachten bezig bleven met het goede idee dit inderdaad voor meer disciplines te gaan doen! Zo werd het mij duidelijk hoe aanstelijk het delen van een visie kan zijn! Een mooie theorie is een ding, maar het in de praktijk ondervinden hiervan is super.