De reis…


De start van een team
september 12, 2009, 00:13
Filed under: Visie, Ymor | Tags: , , ,

Ruim 3,5 jaar geleden heb ik de overstap naar Ymor gemaakt. Die tijd is voor mij ontzettend leerzaam geweest. Steeds meer begon bij mij het verlangen te groeien iets met alle opgedane kennis en ervaring te doen. Om me heen zag (zie) ik veel jonge collega’s met een enorm potentieel in zich! Stuk voor stuk slimme mensen die willen groeien, die het vakgebied van Application Performance Management enorm interessant vinden en daarin uit willen blinken.

Wat is er nou mooier om te doen dan bovenstaande punten te combineren? Bij mij is er steeds meer een visie begonnen te ontwikkelen om collega’s te helpen en te motiveren de beste te worden in ons prachtige vakgebied. Maar alleen helpen is te vaag om iets op poten te zetten. Er is een duidelijke visie nodig. Met deze visie kunnen er stappen ondernomen worden om deze visie te verwezelijken.

Sinds vijf jaar ben ik me gaan specialiseren in wat ik zelf “Performance Profiling” ben gaan noemen. Als je het mij vraagt, is dit specialisme het neusje van de zalm in het Application Performance Management vakgebied. Performance Profiling stelt je in staat om vanuit het perspectief van de klant (“de website is wel erg traag…”) als het ware een blik onder de motorkap te werpen en daadwerkelijke de bron van de slechte klantervaring aan te wijzen. Met andere woorden, het is niet alleen mogelijk te constateren dat er iets niet goed zit, maar de exacte oorzaak kan achterhaald worden!

Binnen Ymor heb ik met mijn opgedane kennis en ervaring op dit gebied bijgedragen in het opzetten van de dienst “Ytune”. Langzamerhand ben ik gaan zien wat voor mogelijkheden er liggen met Ytune (commercieel gezien) maar ook voor de collega’s die ik wil helpen! De visie waar ik het eerder al over had, begon concretere vormen aan te nemen. Door een team van experts te vormen en te verder te ontwikkelen, wordt het mogelijk om toonaangevend te worden in de Application Performance Management. Dat is dan ook wat mijn visie is! Sleutelelement hierin zijn natuurlijk de mensen van dat team.

Sindsdien ben ik met een paar collega’s gaan brainstormen over de mogelijkheden van zo’n team. Samen met Roy Jansen (@royjn1981op twitter), Max Lans(loadtesting.nl) en Remco Sijtsma, die stuk voor stuk hun strepen verdiend hebben op het gebied van Performance Profiling, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt. In een laatste bijeenkomst die we binnen een paar weken zullen hebben, zullen de laatste zaken besproken worden om voor de rest van Ymor naar buiten te treden en collega’s uitdagen deel te worden van een toonaangevend team binnen de wereld van Application Performance Management.

Advertenties


Leiderschap: een definitie
augustus 7, 2009, 16:05
Filed under: Leiderschap algemeen | Tags: ,

Voordat ik verder over leiderschap ga uitwijden, wil ik eerst mijn definitie van leiderschap duidelijk maken. Naar mijn mening is dit de basis van leiderschap. Zonder van te voren duidelijk te maken waar ik over wil spreken, kunnen er foutieve aannames gemaakt worden en verkeerde conclusies getrokken worden.

Er zijn veel verschillende definities van het begrip leiderschap, maar de definitie die me het meeste aanspreekt is die van John C. Maxwell:

“Leiderschap is invloed. Niets meer en niets minder.”

Daarmee is leiderschap dus niet verbonden aan een bepaalde functie of positie. Iemand die in een werksituatie andere mensen iets opdraagt is niet gelijk een leider. Een manager wellicht, maar niet direct een leider. Het verschil tussen het manager wordt duidelijker in een andere quote van John C. Maxwell:

“Anderen werk laten verzetten is de verdienste van een manager. Anderen inspireren om beter werk af te leveren is de verdienste van een leider.”

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat managers geen leiders kunnen zijn! Veel managers bevatten gelukkig goede leiderschap kwaliteiten en passen deze toe binnen de verantwoordelijkheden die ze als manager hebben. Maar nogmaals, leiderschap is niet gekoppeld aan een bepaalde functie of positie.

Door op een goede manier invloed uit te oefenen, kunnen mensen tot grotere hoogte gebracht worden dan ze zonder deze invloed in staat waren. Dat is waar leiderschap volgens mij om draait. Iedereen heeft bepaalde kennis, kunde, ervaring en motivatie waarmee hij of zij op een bepaald niveau zit. Als leider oefen je invloed uit op deze gebieden bij de mensen die je leidt, om ze zo uit te tillen boven het niveau wat ze uit zichzelf kunnen bereiken. Wat dat betreft zou een goede consultant ook een leider moeten zijn, zodat hij of zij (mensen in) een bedrijf tot nieuwe hoogten kan brengen, door kennis toe te voegen, mensen motiveren met een goede visie of door de kunde van de mensen te verbeteren. De consultant oefent zo invloed uit, ook al vallen er formeel geen mensen onder deze consultant. Ook dit is leiderschap!Welkom!
augustus 5, 2009, 20:35
Filed under: Leiderschap algemeen | Tags:

Welkom! “Waarom nu een weblog?” kun je je afvragen. Wat voegt deze blog toe aan de content overvloed waar iedereen vrij over kan beschikken? Allereerst, ik heb niet de bedoeling de zoveelste blog te schrijven over van alles. Vanuit mijn interesse voor leiderschap en verschillende manieren van leidinggeven lees ik regelmatig boeken en artikelen over dit onderwerp. Alleen… als het slechts bij lezen blijft, is wat mij betreft de moeite tevergeefs. Leiderschap is vooral iets wat je moet doen! Voor mij is dit een continu leerproces, als het ware een reis die ik aan het ondernemen ben. In deze blog wil ik jullie deelgenoot maken van deze reis. Deelgenoot van wat ik leer, mijn overwinningen en mijn tegenslagen. Kortom, een persoonlijk veraal, wat tegelijkertijd hopelijk leerzaam kan zijn voor een ieder die het wil lezen.