De reis…


Verantwoordelijkheid in teamwork
oktober 15, 2009, 23:00
Filed under: Mentaliteit, Team | Tags: , , , ,

Eén van de dingen die ik geleerd heb over de jaren heen is dat er altijd dingen te leren blijven en dat er altijd ervaring opgedaan moet blijven worden om verder te groeien. Dit alleen al helpt me om niet in de valkuil te trappen dat ik alles al weet en daarmee verheven ben boven anderen. Daarmee worden ontmoetingen met mensen met meer kennis en ervaring kansen om meer te leren. Dit in tegenstelling tot gedrag wat je vaak ziet van mensen die willen bewijzen dat ze alles al weten (terwijl dit in de praktijk vaak niet het geval is!)

Bij meerdere gesprekken die ik de laatste tijd met een aantal heel verschillende mensen gehad heb over werken in een team kwam steeds hetzelfde naar boven: deze mensen deden uitspraken als “als iemand van mijn team faalt, trek ik mij dat persoonlijk aan en betekent dat dat ik zelf gefaald heb.” Dit was keer op keer een gemeende opmerking en niet iets wat je nu eenmaal zegt in een positie van leiderschap. Bij al deze mensen werd mij duidelijk dat ze een bepaald gevoel van verantwoordelijkheid voor hun team hebben, waardoor er binnen het team vertrouwen en loyaliteit was ontstaan. Deze verantwoordelijkheid is wat mij betreft een sleutel in het goed functioneren van het team, waardoor ieder lid van het team naar een grotere hoogte getild kan worden. Verantwoordelijkheid nemen voor je team helpt om betrokken te zijn bij het team. In mijn ogen is dat voorwaardelijk om te groeien als team, wat op zijn beurt weer noodzakelijk is om als team een resultaat neer te zetten wat er echt toe doet.

Van het praten met dit soort mensen en het observeren van hun stijlen van leiderschap leer ik veel! Het dwingt me tot nadenken over hoe ik zelf zou reageren. Daarnaast helpt het om zaken in het juiste perspectief te blijven zien: er is altijd genoeg te leren en er is altijd ruimte om jezelf te verbeteren!

Advertenties


Even pas op de plaats… om door te kunnen!
oktober 1, 2009, 23:09
Filed under: Team, Ymor | Tags: , , ,

Afgelopen dinsdag heb ik een meeting met Roy, Remco en Max (zie eerde post “de start van een team“) gehad om de laatste concrete acties uit te zetten waarmee we de start van het Ytune team wereldkundig kunnen maken. Naast een erg gezellige tijd was het een constructieve meeting, waarin het me opviel dat alle betrokkenen met goede en enthousiaste ideeën kwamen. Deze avond was er een van teamwork!

Het enige wat nog open stond waren een paar vragen waar het Ymor management antwoord op moest geven. Geen probleem, afgelopen donderdag had ik al een een uurtje gereserveerd staan om hier met onze Operationieel Directeur Ad Ruiterman en Business Unit Manager “Expert Consultancy” Herco Reinders over te praten.En daar zat een kleine inschattingsfout van mij. Dat we met het team alles behoorlijk ver uitgewerkt hadden, betekent dat binnen dat team alles duidelijk is. Buiten dat team is dat niet automatisch het geval bleek gisteren wel erg duidelijk. Eén uur werd zo uiteindelijk twee en een half uur.

Of ik dat erg vind? Totaal niet! Deze meeting dwong me om de basis van wat we doen nog eens goed uit te leggen, zodat een ‘buitenstaander’ kon begrijpen waar we mee bezig zijn. Door de tijd te nemen dit grondig uit te leggen, was de weg geopend om door te gaan. Daarnaast werden bestaande inzichten weer duideljker door het op het niveau van management uit te leggen.

We hebben inmiddels goedkeuring om volledig los te gaan met het opzetten van een Ytune team, om een team neer te zetten waar je U tegen zegt en wat de toon wil gaan zetten in het Application Performance Management werkgebied! Tijdens de kwartaalmeeting volgende week wordt de mogelijkheid gegeven aan de Ymor collega’s zich aan te melden voor het team, en wordt de eerste bijeenkomst aangekondigd. Het gaat nu dus echt beginnen!De start van een team
september 12, 2009, 00:13
Filed under: Visie, Ymor | Tags: , , ,

Ruim 3,5 jaar geleden heb ik de overstap naar Ymor gemaakt. Die tijd is voor mij ontzettend leerzaam geweest. Steeds meer begon bij mij het verlangen te groeien iets met alle opgedane kennis en ervaring te doen. Om me heen zag (zie) ik veel jonge collega’s met een enorm potentieel in zich! Stuk voor stuk slimme mensen die willen groeien, die het vakgebied van Application Performance Management enorm interessant vinden en daarin uit willen blinken.

Wat is er nou mooier om te doen dan bovenstaande punten te combineren? Bij mij is er steeds meer een visie begonnen te ontwikkelen om collega’s te helpen en te motiveren de beste te worden in ons prachtige vakgebied. Maar alleen helpen is te vaag om iets op poten te zetten. Er is een duidelijke visie nodig. Met deze visie kunnen er stappen ondernomen worden om deze visie te verwezelijken.

Sinds vijf jaar ben ik me gaan specialiseren in wat ik zelf “Performance Profiling” ben gaan noemen. Als je het mij vraagt, is dit specialisme het neusje van de zalm in het Application Performance Management vakgebied. Performance Profiling stelt je in staat om vanuit het perspectief van de klant (“de website is wel erg traag…”) als het ware een blik onder de motorkap te werpen en daadwerkelijke de bron van de slechte klantervaring aan te wijzen. Met andere woorden, het is niet alleen mogelijk te constateren dat er iets niet goed zit, maar de exacte oorzaak kan achterhaald worden!

Binnen Ymor heb ik met mijn opgedane kennis en ervaring op dit gebied bijgedragen in het opzetten van de dienst “Ytune”. Langzamerhand ben ik gaan zien wat voor mogelijkheden er liggen met Ytune (commercieel gezien) maar ook voor de collega’s die ik wil helpen! De visie waar ik het eerder al over had, begon concretere vormen aan te nemen. Door een team van experts te vormen en te verder te ontwikkelen, wordt het mogelijk om toonaangevend te worden in de Application Performance Management. Dat is dan ook wat mijn visie is! Sleutelelement hierin zijn natuurlijk de mensen van dat team.

Sindsdien ben ik met een paar collega’s gaan brainstormen over de mogelijkheden van zo’n team. Samen met Roy Jansen (@royjn1981op twitter), Max Lans(loadtesting.nl) en Remco Sijtsma, die stuk voor stuk hun strepen verdiend hebben op het gebied van Performance Profiling, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt. In een laatste bijeenkomst die we binnen een paar weken zullen hebben, zullen de laatste zaken besproken worden om voor de rest van Ymor naar buiten te treden en collega’s uitdagen deel te worden van een toonaangevend team binnen de wereld van Application Performance Management.